Ramy. / 2013-10-17

17.10.2013

"Zastanawiam się dlaczego współcześni malarze nie oprawiają swoich obrazów.

Odpowiedzi jest mnóstwo.Moja na własny użytek-z niedbalstwa.

Ale odpowiedź jest zbyt złożona.Obraz-jako element mimo wszystko "profanum"-bez ram,płynnie koreluje z zastaną rzeczywistością.Obraz współczesny,tym bardziej abstrakcyjny,koresponduje z nowoczesnym designem,jest jakby jego przedłużeniem,uzupełnieniem.

Ja oddzielam moje wizje-obrazy od prozaicznej rzeczywistości.Staram się tworzyć osobne obrazy-znaki.

Dochodzę do wniosku,że tworzenie obrazów jest czymś innym od tzw."malarstwa współczesnego",

które dało się wciągnąć w nurt pauperystyczny współczesnej "biblii dla ubogich".

Według tej tendencji,obraz jest drobną cząstką barbarzyńskiego świata."powrót