Sztuka i życie 2016
Sztuka i życie Zastanawiam się jaka byłaby jego sztuka, gdyby miał inne życie...? Bo to ono nas określa, to co przeżywamy. (...)

Sława 2016
Najnowszy obraz Jerzego Tyburskiego to personifikacja Sławy. Na gładkim błękitnym tle ukazane są fragmenty ciała i stroju, które symbolizują tę postać. W centrum kompozycji znajdują się skrzyżowane dłonie uniesione na wysokości piersi w geście przypominającym akt przyjęcia Komunii Świętej. (...)

Ciche życie 2015
Każdy artysta pozostawia w swych dziełach cząstkę siebie. Wysiłek wkładany w doskonalenie warsztatu i bycie wiernym obranemu stylowi sprawia, że jego autentyczna sztuka zostaje doceniona. Jerzy Tyburski jest artystą, który od samego początku swojej twórczości jest wierny sobie, stale łącząc ze sobą rzeczywistość materialną i duchową. (...)


[1]  2  3