Dzieło roku 2002
W marcu br. rozstrzygnięty został ogólno-polski konkurs "Obraz roku 2001" ogłoszony przez "Art. & Business". Międzynarodowe jury profesjonalnych krytyków, spośród ponad l 000 prac prezentowanych w galerii internetowej " Art. & Business " na portalu Onet, wybrało 100 najlepszych. W ten sam sposób także publiczność miała możliwość wyboru swego obrazu roku. W pierwszym dniu ekspozycji - 2 marca 2002 r. - w Muzeum X. Dunikowskiego w Pałacu Królikarnia w Warszawie, na specjalnym posiedzeniu, jury dokonało wyboru dzieła roku. (...)


1  2  [3]