Urodzony w 1964 roku w Lubaczowie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia na Wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dyplom w 1989 r. W latach 1986-89 uczęszczał na zajęcia w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika i adiunkta Jacka Wojciechowskiego w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.
 
Od 2000 roku dyrektor BWA - Galerii Zamojskiej.

Związany z "zamojskim środowiskiem plastycznym", skupiającym około 50 - mniej lub bardziej zaangażowanych twórczo osób z terenu Zamościa i Zamojszczyzny.
 
Twóczość w dziedzinie malarstwa i grafiki.

Prace w zbiorach: BWA-Galeria Zamojska, Galeria ZPAP w Lublinie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą